Home

  Dagindeling

  Een dag op onze school is ingedeeld als volgt:

  Kleuterschool:    

  08.45 – 10.25                                   12.55 – 14.10

                               

  10.25 – 10.40 (speeltijd)                  14.10 – 14.25(speeltijd)

                               

  10.40 – 11.55                                   14.25 – 15.45

                               

  11.55– 12.55 (middagpauze)

   

  Lagere school:    

  08.45 – 10.50                                   13.20 – 14.35

                               

  10.50 – 11.05 (speeltijd)                  14.35– 14.50 (speeltijd)

                               

  11.05 – 12.20                                   14.50 – 15.45

                               

  12.20 – 13.20 (middagpauze)

   

  Woensdag eindigt de school om 11.35u

  Vrijdag eindigt de school om 15.00u

   

  Toezicht

  's Morgens is er toezicht door de leerkrachten in de school vanaf 8.30u. Na de schooluren is er opvang door de leerkrachten voorzien tot 15 minuten na het einde van de lessen. Leerlingen die zich dan nog op school bevinden worden naar de kinderopvang gebracht.

  's Middags kunnen de leerlingen op school blijven. Zij brengen dan een lunchpakket mee. Drank kan in de school aangekocht worden. Drankjes die van thuis meegebracht worden moeten gezonde drankjes zijn. GEEN FRISDRANK!

   

   

   

  X